PODMIENKY INZERCIE

Hlavné právne a faktické zásady, ktoré bezpodmienečne musíte vziať na vedomie:
 
inzerosvet.sk
 • - vám umožňuje ponúkať na predaj (prípadne aj darovanie) a vyhľadávať na kúpu, a následne aj predávať alebo kupovať (prípadne aj darovať alebo nadobúdať obdarovaním) hnuteľné a nehnuteľné veci, služby, prípadne iné majetkové práva (predmet vášho obchodu) poskytnutím priestoru pre vašu obchodnú ponuku
 • - nevstupuje do vášho obchodu (predaja či kúpy), čo znamená, že účastníkom vášho obchodu ste výlučne vy sami so všetkými právnymi aj faktickými dôsledkami, ktoré z tejto skutočnosti vyplývajú
 • - nezodpovedá za predmet vášho obchodu, obsah obchodu, dojednané alebo opomenuté podmienky obchodu, za splnenie podmienok obchodu (najmä za dodanie predanej veci a za zaplatenie kúpenej veci), za legálnosť obchodu, spôsobilosť účastníkov k právnym úkonom, právne alebo faktické vady obchodu, vady predmetu obchodu, ani žiadne iné okolnosti priamo alebo nepriamo súvisiace s vašim obchodom, a to bez ohľadu na ich charakter
 • - si napriek vyššie uvedenému vyhradzuje právo vylúčiť z účasti na obchodovaní prostredníctvom tejto webovej stránky kohokoľvek a kedykoľvek v prípade nesplnenia podmienok účasti na inzerovaní a obchodovaní prostredníctvom tejto webovej stránky
 
inzerosvet.sk rozumie
 • - obchodom uzatvorenie ústnej alebo písomnej zmluvy (kúpnej, darovacej alebo inej)
 • - predmetom vášho obchodu komerčný tovar (nový aj použitý), ako aj veci osobného vlastníctva
 • - účastníkom obchodu (zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim) akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osoba (občana, obchodnú spoločnosť, združenie, nadáciu a i.)
 
Podmienky účasti na inzerovaní a obchodovaní prostredníctvom tejto webovej stránky:
 • - súhlas s hlavnými právnymi a faktickými zásadami
 • - zaplatenie poplatku pre účasť na niektorom z ponúkaných programov
 • - legitímnosť postavenia účastníkov (spôsobilosť na právne úkony fyzických osôb a právna subjektivita
  právnických osôb)
 • - legálnosť vykonávaných právnych a faktických úkonov
 • - vzájomná úcta medzi inzerentmi a účastníkmi obchodovania, rešpektovanie elementárnych zásad slušnosti a korektného jednania .

 

 Login: 
 Heslo:  
      
 
Zabudli ste heslo?
Zaregistrujte sa

17.08.2018

 
Meniny má:
Milica
BABETKOVO
MASSENET - reklama
KOLIBA
PRIDAJ SI NÁŠ BANER NA TVOJU STRÁNKU
Bilboardové kampane a navigácie firiem
PRIDAJ SI BANER NA SVOJU STRÁNKU
www.eurosite.sk - registrácia domén, webhosting, webtvorba, web šablóny, SEO
www.fotogabo.sk
www.mrpvychod.sk
www.rockpub.sk
MRP - obchod
180x400

POČÍTADLO NÁVŠTEV

 On-line návštevníci: 9
 
 Počet dnes: 110
 
 Celkový počet: 11528002
 
 
Počítadlo spustené 1.3.2007
 
© 2007 Massenet s.r.o. Všetky práva vyhradené.